top of page
תמונה של ילדה ערביה עם כיסוי ראש לומדת מחשבים
תמונה של ידיים של ילדים על גלובוס כסימן לאחדות

עמותת אפשר אחרת הוקמה בשנת 1998 מתוך מחויבות לבנות חברה משותפת בישראל. העשייה שלנו מתמקדת בצורך החיוני לייצר תהליכים חינוכיים רב תרבותיים וארוכי טווח, שיאפשרו ליהודים וערבים לקיים שיתופי פעולה משמעותיים במסגרת מערכת החינוך הפורמלית וקהילות המגורים.

חזון העמותה

"אפשר אחרת" פועלת ככוח מאחד. בעשייתנו, אנו מנסים לאתגר את הקרעים הקיימים ביחסי יהודים וערבים בישראל. 

החזון שלנו הוא לאפשר שינוי, דרך יצירת מפגש אישי וישיר בין האנשים עצמם; להפחית חששות, דעות קדומות, ניכור, חשדנות ועוינות ולהחליפם בסובלנות, הבנה, אמון, כבוד ומחויבות עמוקה לשותפות רב תרבותית בין ערבים ויהודים.  

אז איך הכל התחיל?

 יו"ר העמותה ד"ר תקווה ברכה מספרת

מטרות העמותה

לתרום לחברה הישראלית על יסוד פעולות חינוך, תרבות ורווחה במטרה להעמיק את הקשר בין קבוצות שונות באוכלוסייה, כמפורט להלן:

  1. העמקת הסולידריות והשותפות בין יהודים וערבים בישראל באמצעות חינוך משותף.

  2. חיזוק הקשר הרב תרבותי ושיתופי הפעולה בין תלמידים, מורים, הורים ואנשי קהילה, ערבים ויהודים.

  3. יצירת קשרים בין קהילות מקומיות וחיזוק יכולתן לפעול יחדיו למען קידום חברה משותפת בישראל.

  4. חשיפה למגוון התרבותי ולסיפורים השונים של החברה היהודית והערבית בישראל.

קצת מספרים...

70

70 בתי ספר שונים, יסודיים ועל יסודיים לוקחים חלק בפעילות העמותה בכל שנה. 

20

20 קהילות שונות ברחבי ישראל, רובם מהפריפריה, פועלות איתנו במשותף בכל שנה 

5000

5000 משתתפים- צעירים כבוגרים לוקחים חלק בתכניות "אפשר אחרת" מידי שנה

bottom of page