top of page

הורים יוצרים דרך חדשה

ערב הורים בבית הספר הדמוקרטי בפרדס ס חנה

לאט לאט התאספו ההורים והילדים יחדיו עם שכניהם, מרוגשים וסקרנים, לקראת המפגש המשותף שחיבר יחדיו שני עולמות שונים, להיכרות, שיח ולמידה הדדית וחשף שרב המשותף על המפריד.


ערב הורים-תלמידים חגיגי התקיים החודש במסגרת תכנית "אפשר אחרת" לחיים משותפים. במסגרת תכנית המפגשים שלנו בין שתי קהילות בתי הספר, נפגשו הורים ותלמידים מבתי הספר הדמוקרטי שבילים בפרדס חנה כרכור עם מקביליהם מבית הספר אל ח'טאב מג'סר א-זרקא.


הערב החווייתי היה יוצא דופן; המשתתפים חולקו לקבוצות מעורבות ועברו סדנה משותפת בשילוב דרמה. ההורים זכו להכיר מקרוב את התכנית ולהיות מעורבים בתהליך המשמעותי. "אם יש משהו שלמדתי מהתכנית זה שלא תמיד חייבים לדעת את אותה שפה בשביל לתקשר", סיכם אחד המשתתפים מבית הספר הדמוקרטי. "עכשיו אני מבין למה המפגשים גרמו לבן שלי לפרוח", הוסיף אחד האבות מג'סר א-זרקא.

bottom of page