top of page

מחקר בית ברל על תוכנית הליבה שלנו

תמונה מסיכום דוח מחקר

מדו"ח סיכום מחקר שפורסם לאחרונה מטעם המכללה האקדמית בית ברל - מעבדת המחקר לקידום חיים משותפים, עולה בין היתר כי התוכנית "שותפות בין קהילות" - תכנית הליבה של עמותת "אפשר אחרת" לקידום חיים משותפים בין יהודים וערבים בישראל - הצליחה להניע תהליכים משמעותיים בין יהודים וערבים בישראל, תהליכים מבוססי אמון, אשר יעזרו לשנות את הדרך שבה אנשים חושבים, משוחחים ופועלים.

לקריאת המחקר של בית ברל הקליקו: bit.ly/3XLyJnu

bottom of page