דוחות שנתיים

בהכנה - 2020

5 מקבלי שכר גבוה

בהכנה - 2020

2018

רבעון 2 - לא התקבלו

תרומות מישות זרה

2019

לא התקבלו תרומות מישות זרה בשנה זו 

2020

רבעון 1 - לא התקבלו
רבעון 3 - לא התקבלו