top of page

לומדים לעבוד ביחד

ילדים משחקים ביחד

תלמידי כיתות יא' מבית הספר בליך מרמת גן נפגשו בפארק קנדה יחד עם תלמידי בית הספר סנט ג'ורג' מלוד. הצעירים התראו במסגרת הפרויקט של עמותת אפשר אחרת לקידום החיים המשותפים בישראל. בני הנוער יצאו משגרה וקיימו מפגש ODT, פעילות אתגרית בטבע, רב-תרבותית עם מדריך מיוחד. המטרה: לפתח מנהיגות, להעצים מיומנויות חברתיות, לשתף פעולה ולהבין מה מקום המשתתף בקבוצה. כמובן שהתלמידים עורבבו לארבע קבוצות רב תרבותיות של יהודים וערבים ועבדו בשיתוף פעולה.


זו לא השנה הראשונה שבני נוער אלה נפגשים, לפני כשנה, באמצע שנת הלימודים, בית הספר בליך פנה לעמותה במטרה לקיים פעילות רב תרבותית עם תלמידים מבית ספר ערבי. עקב הלו"ז הצפוף התלמידים חוו תכנית קצרה יחסית מהמקובל. השנה, ממשיכים בני הנוער להיפגש במסגרת הפרויקט לחיים משותפים של 'אפשר אחרת'. תכנית ייחודית זו מתקיימת בשיתוף המטה לחיים משותפים במשרד החינוך.


"הטבע עשה את שלו, הייתה כימייה מעולה ושיתוף הפעולה היה הדדי" אמרה נאדיה מי שמרכזת את הפרויקט מטעם הארגון.

bottom of page