top of page

לימוד משותף לבגרות באזרחות

לימוד משותף לבגרות באזרחות

לימוד משותף לבגרות באזרחות

התכנית ללימוד משותף לבגרות באזרחות הינה תוכנית דו שנתית הנעשית במסגרת תכנית "תמר". 


התכנית עמוקה ואינטנסיבית במסגרתה נבחרת כיתה מובילה מכל שכבה לקחת חלק בתכנית. הכיתה הנבחרת פועלת בשיתוף עם כיתה מקבילה מהחברה השנייה- יהודית וערבית.התכנית ייחודית בכך שהיא מדגישה לימוד מתוך התנסות וחוויה ומאפשרת לתלמידים התנסות חד פעמית באזרחות אקטיבית לצד תלמידים מחברות ותרבויות שונות.התכנית משלבת שלושה אלמנטים משלימים:


  • הכרות בלתי פורמליות מפחיתות חששות וסטריאוטיפים ומייצרות את הבסיס הנדרש לטובת פיתוח לימוד משותף פורה ומשמעותי.

  • שיעורי חקר משותפים מאפשרים לתלמידים ללמוד במשותף ולבחון סוגיות אזרחיות שונות בצורה פעילה ואקטיבית.

  • פיתוח מנהיגות מבוסס על התנסות ישירה ואזרחות פעילה. תלמידי התכנית לא לומדים על סובלנות, סולידריות חברתית, דמוקרטיה ודילמות אזרחיות רק מהלוח או המחברת, הם לומדים מהתנסות אישית, חקר ועיסוק בסוגיות אזרחיות. התלמידים לא לומדים על שוויון ורב תרבותיות אלא פוגשים את החברה הישראלית ופועלים לצד מקביליהם מהתרבות השנייה


התכנית שואפת להציע מודל רחב ומעמיק ללימוד תחום האזרחות. המודל מאפשר לפתח אזרחים אקטיביים, בעלי הבנה רחבה ומסוגלות לפעול בזירה הדמוקרטית.


תכנית הלימוד בשנה הראשונה - כיתה יוד:


4 סדנאות חד תרבותיות, הנעשות בכל בית ספר בנפרד. כל סדנה הינה באורך של שעתיים אקדמיות ועוסקות בנושא אחר -בחינת תודעה של דעות קדומות, הכרות עם החברה הרב תרבותית בישראל, פיתוח יכולות הקשבה אקטיבית, פיתוח מנהיגות דמוקרטית.


3 סדנאות עומק רב תרבותיות ליצירת בסיס ללימוד משותף. כל סדנה הינה באורך של ארבע שעות אקדמיות. הסדנאות כוללות היכרות בינאישית, פיתוח תלכיד קבוצתי ויצירת בסיס איתן לשיתוף פעולה רב תרבותית.


3 ימי לימוד מרוכזים, כל יום ללימוד באורך של 4 שעות אקדמיות. ימי הלימוד כוללים שיעורים משותפים אשר מתרכזים בלימוד פעולת החקר האזרחית. בשיעורים לומדים התלמידים לנסח שאלת מחקר ולבחור כלי מחקר, כיצד לגשת ולחקור סוגיה אזרחית, כיצד לנתח כשלים חברתים וקריקטורות פוליטיות.  בסופו של כל יום לימוד מגישים התלמידים עבודה משותפת שלפי שיקולי המורים המובילים ובאישור צוות "תמר" יכולה להיכלל כחלק מהציון הסופי בבגרות.


סה"כ: 32 שעות אקדמיות לכל בית ספר


בסיומו של תהליך הלימוד המשותף נבחנים התלמידים יחדיו, זה לצד זה, בבחינת הבגרות המשותפת הראשונה בישראל אשר כתובה בשתי שפות.


*אנו ממליצים לבתי הספר לקיים במקביל שיעורים על החברה השנייה במסגרת שיעורי השכלה כללית. העמותה תספק חוברת וחומר לימוד למעוניינים בכך.תכנית הלימוד בשנה השנייה - כיתה יא:


2 ימי לימוד מרוכזים לפיתוח מחקר משותף.  כל יום ללימוד הינו באורך של 4 שעות אקדמיות.  במפגש הראשון מתחלקים התלמידים לשישיות מעורבות, בוחרים נושא למחקר משותף ומפתחים יחדיו יכולות עבודה משותפת בקבוצות קטנות ורב תרבותיות. במפגש השני מנסחים התלמידים את סוגיית המחקר לעומקה, בוחרים שאלת מחקר וכלי מחקר.


*לאחר שלב זה יוצאים התלמידים למחקר בנפרד, אוספים נתונים בעיר המגורים ומעבדים תוצאות.


2 ימי לימוד מרוכזים לפיתוח תוצרי המחקר. כל יום ללימוד הינו באורך של 5 שעות אקדמיות.


במפגש הראשון מבצעים התלמידים למידת עמיתים, משתפים זה את זה בתוצאות המחקר ומייצרים פלט מחקר משותף. במפגש זה התלמידים נדרשים לבצע פרזנטציה משותפת אשר סוקרת תהליך המחקר המשותף. לפי שיקולי המורים המובילים ובאישור צוות "תמר" יכולה הפרזנטציה להיכלל כחלק מהציון הסופי בבגרות.


במפגש השני מייצרים התלמידים תוצר משותף שמטרתו להרחיב את המודעות לדילמה האזרחית שחקרו.


ערב הורים תלמידים- סדנה רב תרבותית משותפת באורך שעתיים המאפשרת חיבור קהילת ההורים לתהליך הלימודי המשמעותי ושילובם בתהליך החינוכי.

מפגש חד תרבותי, בנפרד בכל בית ספר, באורך של שני שיעורים לעיבוד, סיכום ומשוב התכנית.


סה"כ: 22 שעות אקדמיות לכל בית ספרהתוצר ועבודת המחקר מוגשים לצוות "תמר" לבחינה והציון הינו חלק אינטגרלי מציון הבגרות באזרחות של התלמידים לצד הציון אותו קיבלו בשנה א' של התכנית.

צפו בסרטון: תלמידים שהשתתפו בתוכנית הבגרות המשותפת באזרחות מספרים


bottom of page