top of page

סמינרים ויוזמות לפיתוח מנהיגות

סמינרים ויוזמות לפיתוח מנהיגות

סמינרים ויוזמות לפיתוח מנהיגות

"לראות – להקשיב – לחשוב"-  השתלמות חיים משותפים למנהלי בתי הספר


יום השתלמות מנהלים נועד לאגד יחדיו את מנהלי בתי הספר מעיר אחת או זוג ערים, ללמידה, חשיבה ושיח על רב תרבותיות וחברה משותפת בישראל, תוך עיסוק בתפקיד אנשי החינוך וההוראה במשימת החיים המשותפים.

ההשתלמות, המתקיימת בערים מעורבות, חושפת בפני המנהלים סוגיות שונות, אתגרים והצלחות אשר מאפשרים להם להתבונן, לחשוב, להקשיב ולשוחח על חיים משותפים בחברה הישראלית.


ההשתלמות מחולקת לשלושה חלקים:


סיור "מוזיאון ללא קירות" בואדי ניסנאס (חיפה): ואדי ניסנאס היא שכונה אותנטית, משומרת ומתחדשת, שמכילה עשרות יצירות אמנות, בתי אוכל וממכר. הסיור מתמקד ביצירות האומנות שבוואדי, שבדרכם הייחודית מאפשרות לפתוח שיח על רב תרבותיות, נרטיבים, זהויות, היסטוריה והווה של המקום ואתגרי החברה המשותפת בישראל.


מבט פנימה - שיחה עם מנהלי בתי ספר מובילים מהחברה הערבית: השיחה מאפשרת התבוננות והבנה רחבה של תהליכי החינוך בחברה הערבית, הדמיון והשוני, הקשיים והאתגרים של אנשי החינוך ותלמידי בתי הספר הערבים. השיחה פותחת צוהר ומאפשרת התבוננות וחשיבה. בסדנה נפגוש מנהלים מובילים ודמויות מפתח.


סדנת הקשבה ושיח: בסיום היום נקיים סדנה משותפת עם מנחה מוביל מצוות עמותת "אפשר אחרת". הסדנה תאפשר למנהלים לשתף בסיפורים אישים, בתחושות ורגשות סביב המפגש היהודי- ערבי ותבקש לקיים שיח בונה על חיים בחברה משותפת ועל תפקידו של המנהל והמחנך להוות דוגמה אישית, להוביל תהליכי הכלה וסובלנות בקרב הדורות הבאים, על הקשיים בעשייה זו ועל הדרך להצלחה."מתנדבים ביחד"


תכנית זו מאפשר לבני נוער, ערבים ויהודים, לפעול, לסייע ולהתנדב יחדיו לטובת קידום הקהילות שלהם.

יוזמות ההתנדבות שלנו כוללות:


 - הכשרת "ליצנים רפואיים רב תרבותיים". התכנית מאפשרת קורס הכשרה משותף ורב תרבותי שמייצר היכרות ושיתוף פעולה ומכשיר את המשתתפים כליצנים רפואיים. בסופה של היוזמה התלמידים מתנדבים יחדיו ומשמחים חולים בבתי חולים. 

מוזמנים להכנס לראות את פעילות הליצנים שלנו

 

- "גינות של תקוה" בהם ילדים מקיימים יחדיו גינות בהם הם שותלים עשבים לצד ערכים. 


- פלטפורמה להתנדבות רב תרבותית במסגרת יום המעשים הטובים - נעשה בשיתוף עם "רוח טובה""נשים יוצרות שינוי"


"אפשר אחרת" גאה לקדם ולהוביל מנהיגות נשית רב תרבותית. התכנית משלבת נשים ערביות ויהודיות בעלות פוטנציאל מנהיגותי בתכנית עומק המספקת סביבה בטוחה לשיח ומספקת כלים לפיתוח יזמות מקומית.  התכנית פועלת בערים מעורבות ובערים סמוכות ומסייעת בשבירת סטריאוטיפים, מתן ידע ופיתוח שותפות שיש בכוחום להוביל ליצירת שינוי מקומי משותף.


צפו בראיון עם משתתפות היזמה בתכנית ערב חדש"סמינרים"


האירועים שלנו מתמקדים בחשיפה למגוון הרב תרבותי בישראל, ביצירת הבנה והיכרות על בסיס המתודה הייחודית של לימוד מתוך התנסות אישית. בשנים האחרונות קיימנו סמינרים רבים בשיתוף עם מוסדות מובילים הישראל כגון: בית הספר הריאלי בחיפה, שגרירות גרמניה בישראל, האופרה הישראלית, עיריות מגדל העמק ונצרת ועוד סמינרים ואירועים רבים.צפו בסרטון: אירוע "צועדים ביחד" בשיתוף שגרירות גרמניה בישראל והאופרה הישראלית ת"א-יפו


"מנהיגות צעירה"


"אפשר אחרת" מובילה מספר תכניות לפיתוח מנהיגות בקרב ילדים ובני נוער. התכניות מדגישות את חשיבות שיתוף הפעולה הרב תרבותי ומטרתן להכשיר מנהיגות צעירה ממגוון תרבויות ותפיסות עולם שיפעלו ביחד לטובת קידום סובלנות ורגישות רב תרבותית בחברה הישראלית. 

התכניות פעולות במחלקות הנוער השונות ובמחלקה החינוכית של קבוצת הכדורגל הפועל קטמון ירושלים.מוזמנים להכנס לראות את פעילות הליצנים שלנו


bottom of page