top of page

שותפות בין קהילות

שותפות בין קהילות

שותפות בין קהילות

התכנית לשותפות רב תרבותית בין קהילות יהודיות וערביות- מקפצה לחברה משותפת:


תכנית הליבה של "אפשר אחרת" מבוססת על גישה הוליסטית, רב קהילתית, הפועלת בעת ובעונה אחת לצד מספר בעלי עניין. כך התכנית מייצרת מעגלי השפעה שונים המשפיעים ומושפעים זה מזה ומאפשרים השפעה מערכתית, המשכיות ואימפקט חברתי.התכנית פועלת במקביל עם תלמידים והורים. מעצימה מורים ומנהלי בתי ספר ומספקת להם כלים והכוונה ליצירת מיזמים רב תרבותיים באופן עצמאי. התכנית משתפת את המנהיגות המקומית האזורית וכוללת עבודה לצוות צוותי העיריות, המועצות המקומיות וראשי הערים.


המתודולוגיה של התכנית מבוססת על חיבור של קהילות סמוכות אשר חיות בהפרדה, קונפליקט או חוסר יציבות אך בעלות פוטנציאל גדול לשותפות ושגשוג משותף.


בבסיס החיבור בין הקהילות נמצאים בתי הספר השונים אשר מזווגים כזוגות ופועלים יחדיו במסגרת תהליך עומק חוויתי ורב שנתי שמוביל ליצירת אשכול פעילות רב תרבותי.

התהליך הרב שלבי נפתח בסדנאות חד תרבותיות המאפשרות בחינה של סטריאוטיפים וחששות ומספקות מסגרת לימודית פתוחה על התרבות השניה. לאחר שלב זה וכאשר ישנה מוכנות לקיום המפגש המשותף יוצאים המשתתפים לסדרה של סדנאות רב תרבותיות ייחודיות אשר מאפשרות הכרות, דיאלוג ויצירת בסיס לשיתוף פעולה רב תרבותי.


עבודה עם התלמידים ומערכת החינוך הפורמלית היא בליבת העשיה שלנו מכיוון ש:


  • ישנה חשיבות גדולה ליצר היכרות ישירה עבור הדורות הבאים ולספק להם את התשתית הנדרשת שתאפשר להם לפעול ולחיות ביחד.

  • מערכת החינוך הפורמלית מספקת בסיס איתן לשותפות ומאפשרת שינוי רחב לטווח הארוך. העובדה שהמפגשים מתקיימים במסגרת הבית ספרית מייצרת נורמליזציה של היחסים הרב תרבותיים לעיני כל ומספקת נדבך רשמי של העשייה המשותפת.

  • דור העתיד של תלמידי בתי הספר מהווה כאבן שואבת לכלל הקהילה ומסייע ברתימת המבוגרים לתהליך. זו הדרך בה המודל שלנו מצליח להרחיב את עצמו לאורך זמן ולגעת בעוד ועוד מעגלי השפעה שונים, כך הוא מתרחב מלמטה כלפי מעלה כתנועה מקומית שמתרחבת מעצמה לאורך הזמן.


הגישה הפדגוגית שלנו אפקטיבית ביותר בשבירת חסמים ויצירת שיתוף פעולה רב תרבותי. אנו מביאים את הבלתי פורמלי לתוך המערכת הפורמלית, מדגישים כי למידה צריכה לבוא מתוך התנסות איישית ישירה. אנו משתמשים בכלים שונים ממגוון דיסציפלינות כדוגמת תיאטרון, מוסיקה, אומנות, ספורט, הקשבה פעילה והתנדבות. העבודה שלנו מתבצעת בקבוצות קטנות, תוך שימוש בשתי השפות בו זמנית.

המודל שלנו מבוסס על פרספקטיבה כלכלית חזקה במסגרתה 50% מעלות הפעילות ממומנת על ידי הקהילות המשתתפות. עובדה זו מאפשרת המשכיות לאורך זמן רב ומעלה את המחויבות של המשתתפים השונים להצלחה בתהליך.


עבור רוב רובם של המשתתפים, הן היהודים והן הערבים, התכנית מספקת את ההזדמנות הראשונה בחייהם לאינטראקציה רב תרבותית משמעותית.

צפו בסרט שהופק ע"י רשות השידור: בסרט מתועדים מפגשים שמובילה עמותת 'אפשר אחרת' בין נוער יהודי וערבי, ומוכיח שעם גישה נכונה ורצון טוב אפשר לעשות שינוי


bottom of page