top of page

לומדים תרבות אחרת

המורה תחיה ריאן מכפר ברא עם תלמידים מבבלי ירושלמי

בתחילה הייתה זו תחיה ריאן מחנכת כיתה ד' מיסודי כפר ברא שהכירה לתלמידי בבלי את התרבות הערבית. המפגש כלל מצגת בנושא המשותף בין היהודים והערבים בצום יום הכיפור מול הראמאדן ונגע במנהגי ומאכלי החג והילדים נהנו ממעמולים שהביאה איתה. תחייה התקבלה בחום והילדים לא הסכימו שתסיים את המפגש.


ביקור הגומלין של נגה שרון, מחנכת כיתה ד' מבבלי ירושלמי, בכפר ברא התקיים לאחר מכן באווירה ביתית. נגה הסבירה להם על מנהגי חג פורים ומשמעות משלוחי המנות. הם יצרו ביחד מסכות התלמידים נהנו ליצור ביחד והתרגשו לקבל ברכות אישיות מחבריהם מתל אביב.


"חשוב לנו שהתלמידים יכירו את החלקים השונים של החברה הישראלית ולעודד סובלנות" אמרה שרית פקרמן מנהלת בית הספר בבלי ירושלמי.

bottom of page