top of page

עושות דרמה

מורה מחליפה

תחילה הגיעו חאולה קשועה מנסור ורימא בשארה מטירה ובעזרת תפאורה מושקעת ושיתוף פעולה של התלמידים מקדימה המחיזו את הסיפור דירה להשכיר. דרכו לימדו על ערכים, סובלנות ומילים חדשות בערבית. לסיום שיחקו במשחק זיכרון ומילים נרדפות למילים שהוזכרו בסיפור בנוסח הערבי והעברי והילדים חזרו על שלמדו בשתי השפות.


לאחר מכן הגיעה לטירה טלי חדד מקדימה, לקיים פעילות יצירה בנושא האדם כמסכה ומה שמסתתר מאחוריה. מאווים, רצונות, קשיים ועוד. נעשה חיבור של הנושא ליציאה מעבדות פנימית לחירות אמיתית והילדים הציגו בחלל בית הספר את המסכות. ״אין ספק שגם היום שוב הוכחנו לתלמידים ולעצמנו שאפשר אחרת. לעולם לא נפסיק לקוות, נמשיך לחלום ולהגשים״ אמרה טלי


אורית מנהלת בית הספר מקדימה ציינה כיצד שיתוף הפעולה החל ביוזמתה של טלי חדד המורה לדרמה שחלמה לקרב בין האוכלוסיות. היהודית והערבית. הם פנו לעמותת 'אפשר אחרת' שחיברה אותם לבית הספר בטירה. בעזרת פעילויות ושימוש בתיאטרון ואומנות נוצר דו שיח מקצועי ומשמעותי.

bottom of page