top of page

תוצרים ב-לימוד משותף לבגרות באזרחות

תמונה כרזות

במסגרת שנה ב' של "התוכנית ללימוד משותף לבגרות באזרחות" חקרו יחדיו תלמידי כיתות י"א - יהודים וערבים מבתי הספר אורט ע"ש יגאל אלון, נוף הגליל ו-נזירות פרנסיסקניות, נצרת – סוגיות אזרחיות שהם מצאו בהן עניין משותף. תוך כדי לימוד משותף של אזרחות לבחינת הבגרות באופן אקטיבי, תוך התנסות רב-תרבותית משותפת וישירה עסקו כאמור בחקר מעמיק של סוגיות אזרחיות שמעסיקות אותם ביום-יום.


התלמידים עבדו על המיזם בקבוצות רב תרבותיות, בחרו וניסחו לעצמם בעיה אזרחית, חקרו אותה ממגוון היבטים ולבסוף יצרו כרזה גרפית המבטאת את הלך הרוח שלהם כקבוצה לגבי אותה סוגייה.


המפגשים והעבודה המשותפת, זיכו את התלמידים לא רק בנקודות לטובת בחינת הבגרות באזרחות, אלא גם הביאו להפחתת חששות וסטריאוטיפים וייצרו את הבסיס הנדרש לפיתוח יכולות הנוער כאזרחים אקטיביים, בעלי הבנה רחבה ומסוגלות לפעול בזירה הדמוקרטית.


צפו בוידאו קצר בו מספרים התלמידים והמורים על התוכנית הייחודית שלנו ללימוד משותף לבגרות באזרחות: bit.ly/3Lt4KfX

bottom of page