top of page

התערבות חינוכית עושה הבדל

סקר הערכה סיכום שנת תשפ"ב

Click here for the review findings - English


סקר הערכה שנערך לאורך שנה"ל תשפ"ב בליווי ד"ר רנא עבאס, בחן ומצא השפעה משמעותית של התהליכים החינוכיים של תוכנית הליבה שלנו "שותפות בין קהילות" במדדים שונים, ביניהם פיתוח אכפתיות ורגשות חיוביים, פיתוח הערכה כלפי החברה השנייה, פיתוח אמון, יכולת לשתף פעולה ומוכנות למפגשים עתידיים ועוד.

הסקר בחן 250 תלמידים ב-10 חטיבות ביניים ברחבי הארץ, מחציתם יהודים ומחציתם ערבים, כולם לקחו חלק בתוכנית שלנו "שותפות בין קהילות".

במקביל לקחו חלק בסקר 150 תלמידים נוספים מאותם בתי ספר ואותן שכבות גיל, אשר לא לקחו חלק בתוכנית העמותה, והיוו קבוצת ביקורת.

תוצאות הסקר מראות באופן מובהק את השפעתן הרבה של התוכניות החינוכיות של העמותה, וכיצד אלו מביאות לשינוי משמעותי בקרב התלמידים הלוקחים בהן חלק.


לתוצאות סקר ההערכה המלא - הקליקו כאן

Click here for the review findings - English


bottom of page