top of page

חיים באותה סביבה

פעילות אומנות מפריטים ממוחזרים

ברוח ט"ו בשבט נפגשו תלמידי כיתה ה', בוגרי תכנית "אפשר אחרת", מבית הספר נופים ממגדל העמק ובית ספר אלקסטל מנצרת, למפגש בנושא איכות הסביבה במסגרתו יצרו יצירות אומנות מפריטים ממוחזרים. המפגש הוא חלק מתכנית תלת שלבית, אשר בסופה יקימו התלמידים במשותף גינות של שלום ואחווה בבתי הספר.


המפגש כלל פעילויות משותפות שהוכנו על ידי צוות המורים, שיזם את המפגש, בהובלת המורות לאומנות משתי הערים. התלמידים חולקו לקבוצות מעורבות ויצרו מנדלות מפריטים שביום יום מוצאים את עצמם בפח, כחסרי כל ערך.


התהליך התלת שלבי של קבוצת הבוגרים מסמל את מטרת העמותה ליצור תשתית איתנה שתאפשר לערבים ויהודים לשתף פעולה ולעבוד יחדיו סביב יעדים משותפים. ערכי שמירת הטבע והסביבה הם בהחלט ערכים שרלוונטיים לכולם ושיש לשתף לגביהם פעולה למען הדורות הבאים.

bottom of page