top of page

טכנולוגיה של דו קיום

משתתפי התכנית מימין לשמאל מיכאל (עמל חדרה), עומראן (עמל כעבייה), תבאת (עמל כעבייה) ואלחנדרו (סן בנדיקט).

 

הצעירים פיתחו יחד אפליקציה ייחודית המעודדת פעילות ספורטיבית על כל גווניה, מקדמת סובלנות, קבלת השונה, שיתופיות ומבוססת על טכנולוגיות מוטות עתיד. התוכנית, המתקיימת לאורך כל השנה, החלה במפגשים וירטואליים בסביבה חדשנית והמשיכה לחילופי משלחות המאחדות תלמידים יהודים, מוסלמים ונוצרים.


ההכרות המוקדמת בין התלמידים בישראל נוצרה במסגרת תכנת 'אפשר אחרת' ששמה לה למטרה להכיר ולחבר בין תרבויות. בזכותה הגיעו התלמידים לתוכנית עם פתיחות ונכונות להרחיב את ידיעותיהם וכישוריהם בנושא הרב תרבותי המוביל ערכים של סובלנות וקבלת האחר.


תלמידי הרב תחומי חדרה ותלמידי הרב תחומי כעבייה התארחו בבית הספר בניו ג’רזי ושילבו את פיתוח המיזם עם סיורים מרתקים בעיר ניו יורק וסביבותיה. לאחר מספר שבועות הגיעו תלמידי סן בנדיקט לחדרה, המשיכו את פיתוח היוזמה במרכז היזמות הבית ספרי, שילבו טיולים וסיורים מעניינים בארץ וסיימו בערב פרזנטציה בו הציגו את המיזם בפני הורים ואורחים רבים. החוויה האנושית הייחודית לצד ההזדמנות לפתח מיזם טכנולוגי מתקדם הצליחו באופן מעורר השראה. רחל סבאח, מנהלת חט"ב עמל חדרה: "החברות שנרקמה בין כלל התלמידים, דור העתיד שלנו, הוכיחה לכולנו שניתן לבנות מערכות יחסים איכותיות ומקדמות למרות המרחק הגאוגרפי וההבדלים התרבותיים".

bottom of page