top of page

מורות מחברות

שיעור מתמטיקה משותף-תלמידי כיתה ז' מהצפון

"המתמטיקה במידה מסוימת גם עוזרת להתגבר על פערי השפה. אמרה סוהייר מג׳אמסה מחנכת בחטיבת ביניים יפיע. "פעילות זו עודדה שיתוף פעולה וחשיבה משותפת והניעה הנערים לעבוד בקבוצות מעורבת" הוסיפה סיגלית רזיאל מחנכת מחטיבת יערת העמק שבמגדל העמק.


שני בתי הספר ממשיכים את הפעילות המשותפת ורק לאחרונה הוזמנו תלמידי יפיע החדשה להשתתף בפרויקט שבנו תלמידי מגמת מדעים ביערת העמק. הצעירים, משתתפי הפרויקט, פתרו ביחד חידות בחדר בריחה (אסקייפ רום) והשתתפו בפעילות המדעים.

זו שנה שלישית בה מתקיימת תכנית אפשר אחרת המקדמת את החיים המשותפים בישראל בין שני בתי הספר. השנה הזו התקיימה במקביל פעילות שנה נוספת לבוגרי התכנית, סדנת ליצנות רב תרבותית.

bottom of page