top of page

מתמודדים עם קונפליקטים

שיעור משותף ברמלה

קונפליקט מוגדר כ"התנגשות בין שני צדדים בעלי מגמות, מטרות או ערכים שאינם מתיישבים אלו עם אלו וכשהשגת מבוקשו של צד אחד פוגמת או מונעת את מבוקשו של הצד האחר" (מתוך האנציקלופדיה למדעי החברה).


תלמידי כיתה ו' ומנהלת בית הספר ג'ואריש לקחו חלק פעיל בסדנה ונהנו מכל רגע. הם התנסו בהתנהגות במצבי קונפליקט ונחשפו לסגנונות שונים בניהול משברים. "חשוב שהתלמידים יפגשו כמה שיותר" אמרה אביבית אלקיים זיו מנהלת בית הספר בן צבי. "נזמין אותם לעוד פעילויות משותפות".

bottom of page