top of page

פועלים יחד בתמיכת שגרירות ארה"ב

מעגל פועלים יחד

התוכנית, שהחלה לפעול בתחילת 2022 בעיר עכו בשיתוף העירייה ומחלקת החינוך והנוער וכן במועצה האזורית מטה יהודה, שמה לעצמה למטרה להחליף פחד, כעס, שנאה, דעות קדומות וסטריאוטיפים בין תלמידים יהודים וערבים, ולטעת במקומם אחווה, כבוד ושיתוף פעולה, וזאת באמצעות תהליך עומק רב-תרבותי המייצר בסיס איתן וארוך טווח לשותפות ועשייה רב תרבותית משותפת, ובונה גשרים בין תלמידים מבתי ספר בערים המעורבות.


התוכנית, אשר הינה בתמיכת שגרירות ארה"ב בישראל, שואפת לבסס את הפלטפורמה הראשונה בישראל שמאפשרת לתלמידים יהודים וערבים מערים מעורבות לפעול יחדיו כחלק מהתכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית , בה מחוייבים תלמידי כיתות י' בישראל. 

שיאה של התוכנית בת השנתיים - הכוללת 60 שעות ההתנדבות משותפות בקהילה - הינו פיתוח מיזמי התנדבות משותפים, בהם יוכשרו התלמידים להוביל בעצמם תהליכים רב-תרבותיים התנדבותיים, בקהילות המגורים.


התהליך החינוכי בנוי מסדרת מפגשים מגוונים הכוללים בין היתר מסע אתגרי בטבע, סדנת אקרו-יוגה, מעגל הקשבה משותף וחדר בריחה המחדדים חשיבה יצירתית ופתרון בעיות ואתגרים משותפים, על מנת לבחון ולחזק את הצורך בשיתוף פעולה כמנוף להצלחה .

התוכנית מלווה במחקר הערכה חיצוני לבחינת הצלחת מטרותיו ליצירת פיוס, הפחתת דעות קדומות וביסוס שותפות רב תרבותית אשר יש בכוחה להוביל לעשייה משותפת שתיטיב עם קהילות המגורים.


למידע נוסף על התוכנית לחצ.י כאן

bottom of page